Επικήδειος λόγος για την Μάνια Καραϊτίδη από την Ελένη Λαδιά

Επικήδειος λόγος για την Μάνια Καραϊτίδη από την Ελένη Λαδιά

 ‘Αγαπημένη, ‘Αγαπημένη μας Καλό σου ταξίδι στήν ἀντιπέρα ὄχθη Αύτό τό πικρό κείμενο ἑνός ἐπικηδείου, γιά σένα γίνεται χαρίεν, διότι δέν θά ἀναφερθῶ στά συναισθήματα,–αὐτά εἶναι προσωπικά, μυστικά καί ἀθέατα-ἀλλά στήν προσωπικότητα σου, πού ἦταν σέ ὅλους ὁρατή. Ἀνῆκες στήν προνομιούχα στρατιά τῶν πολύ ἐξαιρετικῶν γυναικῶν, πού ἄφησαν τά ἴχνη τους, ἀκόμη καί σέ σκληρές…