Ορφικοί ύμνοι
Ομηρικοί ύμνοι
Σημειώσεις από το υπόγειο
Νέκυια
to-ieron