Ἡ Ἑλένη Λαδιᾶ τό 1975 εἶχε τήν ἐπιστημονική ἐπιμέλεια τῆς δωδεκάτομης σειρᾶς πού ἐκδόθηκε μέ τήν συνεργασία τοῦ Γεωργίου Φέξη καί τοῦ Γεωργίου Λαδιᾶ μέ τόν τίτλο Graecolatina, δηλαδή κείμενα ἀρχαιοελληνικά μέ λατινική μετάφραση καί ἀντιστρόφως. Ἠ σειρά ἐκδόθηκε μέ τό σύστημα τῆς φωτογραφικῆς ἀναπαραγωγῆς ἀπό ἀρχέτυπα τοῦ 16ου καί 17ου αἰώνα.

Οἱ τίτλοι τῆς σειρᾶς εἶναι:

 1. Νεοφύτου τοῦ Ροδινοῦ Περί ἡρώων, Στρατηγῶν, Φιλοσόφων, Ἁγίων καί ἄλλων ὀνομαστῶν ἀνθρώπων, ὅπου ἐβγήκασιν ἀπό τό νησί τῆς Κύπρου.
 2. Ἑξαήμερον ἤτοι κοσμουργία τοῦ Γεωργίου Πισίδου.
 3. Ὁμήρου Ἰλιάς μετατυπωθεῖσα εἰς τήν Κοινήν.
 4. Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος Ἐπιστολή πρός Ἀριστοτέλη.
 5. Ὁμήρου Ὀδύσσεια, Βατραχομυομαχία, Ὕμνοι λβ’
 6. Ἰωάννου Μεούρσιου Ἐλευσίνια ἤ περί τῆς Δήμητρος
 7. Μουσαίου τοῦ Γραμματικοῦ Τά καθ’ Ἡρώ καί Λέανδρον.
 8. Τοῦ Παναγιωτάτου Πάπα Κλήμεντος τοῦ Ἑβδόμου ἐπικύρωσις εἰς τήν βούλλαν.
 9. Διονυσίου Περιγραφή τῆς γῆς, μέ σχόλια τοῦ Εὐσταθίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης,
 10. Λιβανίου ἕλληνες σοφιστές.
 11. Μυθολογία Ἠθική (μέ γκραβοῦρες)
 12. Ὀνοσάνδρου Στρατηγικός.

Ἡ ἐκλογή τῶν τίτλων ἔγινε μόνον μέ βάση τήν καλή κατάσταση τῶν ἀρχετύπων.

Ἐπίσης

Ἡ φύση τοῦ Χριστοῦ, ἔργο τοῦ πατριάρχου τῶν Κοπτῶν Σενούντα τοῦ Γ΄ (μετάφραση ἀπό κείμενο ἀραβικό καί ἀγγλικό σέ συνεργασία μέ τόν Κόπτη ἱερομόναχο Πόλα ἄμπα Μπισόι. (ἐκ. Ἀρμός 1996)

Σημειώσεις ἀπό τό ‘Υπόγειο τοῦ Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι (μετάφραση ἀπό τά ρωσικά μέ τήν συνεργασία τῆς Τατιάνας Ντίκο. (τό ἐπίμετρο γιά τό ‘Υπόγειο εῑναι τῆς Ἐλένης Λαδιᾶ.) ἐκ. Ἀρμός 2003.

Γιῶργος Βαλταδῶρος, Ἡ Βιρβιρίτσα καί ἄλλα διηγήματα (εἰσαγωγή, ἐπιλογή κειμένων, ὀνομασία τίτλου καί ἐπιμέλεια Ἑλένης Λαδιᾶ. ἐκ.Ἐστία 1989, κριτική Ηλία Κεφάλα με τίτλο «Διηγήματα του μαραμένου κάμπου» περιοδικό Διαβάζω αρ. 250, 14.11.1990)

Ἡ Αἰμιλία Μπουρίτη χορογράφος και εἰκαστική καλλιτέχνις ἐμπνέεται ἀπό το ἔργο τῆς Ἑλένης Λαδιᾶ και δημιουργεῖ τά ἀκόλουθα χοροθεατρικά δρώμενα.

2004 Τίτλος χοροθεατρικῆς παράστασης « jinen προς ἑαυτόν». Ἀποσπάσματα ἀπό τόν ὁμηρικό ὕμνο στήν Δήμητρα. Μετάφραση Ἑλένη Λαδιᾶ καί Δημήτρης Παπαδίτσας.
Χῶροι: Κέντρο Τεχνῶν πάρκο Ἐλευθερίας δήμου Ἀθηναίων.
2006 Τίτλος χοροθεατρικῆς παράστασης «ὁμηρικός ὕμνος στην Δήμητρα.» Μετάφραση Ἑλένης Λαδιᾶ και Δημήτρης Παπαδίτσας».
Χῶροι: Φεστιβάλ Βαρσοβίας «μελετώντας την ἑλληνική κουλτούρα.»– Φεστιβάλ Αἰσχυλείων δήμου Ἐλευσίνας, Μεταλλουργεῖο, Booze cooperativa.»
2009 Τίτλος χοροθεατρικῆς παράστασης «Δυτικά Βήματα»» στά βήματα τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ. Ἀποσπάσματα ἀπό τόν ὁμηρικό ὕμνο στήν Δήμητρα, ἀπό τήν Ὠρογραφία τῆς Ἑλένης Λαδιᾶ, καί ἀπό τήν Ἀσώματη καί τά Ἅπαντα τοῦ Δημήτρη Παπαδίτσα.
Χῶροι: Φεστιβάλ Αἰσχυλείων δήμου Ἐλευσίνας, Φεστιβάλ ἀρχαίου δράματος δήμου Ἀθήνας.
2010 Τίτλος χοροθεατρικῆς παράστασης «Πρόσωπα στήν πόλη, ἄλλη ὄψη». Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἑλένης Λαδιᾶ, ἡ Χάρις.
Πολυχῶρος ΤΑF ( the art foundation)
2012 Τίτλος χοροθεατρικῆς παράστασης «Ἁρρητη Κόρη». Ἀποσπάσματα ἀπό ταά βιβλίο τῆς Ἑλένης Λαδιᾶ «οἱ ἕλληνες παῖδες στην ἀρχαιότητα» καί «Μυθολογικά παράδοξα καί ἕνα διήγημα.»
Χῶρος: Φεστιβάλ Αἰσχυλείων Δήμου Ἐλευσίνας.

Ἡ σκηνοθέτις Μίρκα Γεμεντζάκη ἐμπνεύσθηκε ἀπό τόν Ὁμηρικό Ὕμνο στην Δήμητρα, σέ μετάφραση Δ.Π. Παπαδίτσα καί Ἑλένης Λαδιᾶ, πού παρουσιάσθηκε

 1. Αἰσχύλεια ἀρχαιολογικός χῶρος τῆς Ἐλευσίνας 3/9/2009
 2. Ἐπιστημονική Ἡμερίδα ἀρχαίου δράματος 21//7//2009 «»ἡ ὑποκριτική στο ἀρχαῖο ἑλληνικό δράμα» Σαπωνοποιεῖο Ἐλευσίνας
 3. Θέατρο Σημεῖο 26//10//09 ἕως 29/12/09
 4. Ἀρχαία Ἀγορά (στοά Ἀττάλου) 8//9//2010
 5. Ἀρχαιολογικός χῶρος Φιλοπάππου ( Φυλακές Σωκράτους) 9/10/2010
Συνεντεύξεις