Ελένης Λαδιά: Τό Χρυσοκόριτσο καί ὁ Ἱωάννης

Ελένης Λαδιά: Τό Χρυσοκόριτσο καί ὁ Ἱωάννης

Ἄς ἀρχίσουμε ἀπό τό προσωνύμιο, τό Χρυσοκόριτσο. Ἐπειδή ἔχω μέ τόν ἀναγνώστη μου μακρόχρονη σχέση, πάνω ἀπό μία τεσσαρακονταετία, ὀφείλω νά τοῦ διευκρινήσω πώς δέν ὐπάρχει κορίτσι καί μάλιστα χρυσό, διότι τό συγκεκριμένο πλάσμα ἦταν περίπου ἑβδομήντα ἐτῶν. Τό προσωνύμιο ἔδωσε ἡ ὑπέργηρη μητέρα, γιά τίς μεγάλες φροντίδες καί περιποιήσεις τῆς θυγατέρας. «Κορίτσια», λένε βεβαίως…