Μούσες και δαιμόνια

Μούσες και δαιμόνια

Κείμενα για την πεζογραφία της Ελένης Λαδιά 2000-2018

Τούλα Ρεπαπή
Αρμός, 2018
106 σελ.
ISBN 978-960-615-106-4

Το παρόν βιβλίο αποτελείται από κριτικά κείμενα για τα βιβλία της Ελένης Λαδιά, από τον Νοέμβριο του 2000 έως σήμερα. Τα κείμενα αυτά αποτελούν μία αναλυτική / συνοπτική εικόνα του έργου της.