Ἡ Φα­νώ – Fanó

Ἡ Φανώ Ἑλένη Λαδιᾶ   ΠΟ ΠΟΛΥ μικρὴ ἡ Φανὼ ἀγαποῦσε τὴν μουσικὴ καὶ πολλὲς φορὲς ξεχνιόταν κάτω ἀπὸ τὸ δένδρο τῆς αὐλῆς, ἀκούγοντας ἤχους στὴν φαντασία της, ποὺ καμιὰ φορὰ γίνονταν τραγούδι μὲ λέξεις δικές της. Στὰ ἕνδεκά της ἡ ἐπιθυμία της νὰ πάρει μαθήματα πιάνου πραγματοποιήθηκε. Ἡ δασκάλα τῆς μουσικῆς ἔμενε μακριά, κάπου…